"Fit for 55"-paketet lanserades – så här vill EU-kommissionen göra unionen klimatneutral

Principen i EU-kommissionens förslag är enligt ordförande Ursula von der Leyen enkel. Koldioxidutsläpp måste kosta för att gröna alternativ ska locka såväl konsumenter som producenter och innovatörer.

EU:s målsättning är att unionen ska vara klimatneutral 2050.
Striktare regler för utsläppshandeln, en ny koltull vid EU:s yttre gränser och höjda skatter på fossila bränslen. Det är bara en bråkdel av alla de förslag som EU-kommissionen kom med i lagpaketet "Fit for 55" på onsdagen.