Tomtköp i Märlax går vidare – innebär rivning av den nuvarande byggnaden

Lovisa stad har siktat på att köpa tomten vid Nordenskiöldsvägen 2 i Märlax. Efter en remittering är det igen aktuellt. Köpet ska tillåta en ombyggnad av Skärgårdsvägens början.

28.11.2019 15:02
Tomtköpet var uppe i stadsstyrelsen redan i början av oktober, då förslaget var att staden köper tomten och byggnaden för 151 000 euro. Då föreslog Tom Liljestrand (SFP) att ärendet remitteras för vidare beredning, med motiveringen att man borde räkna ut köpesumman med ett nytt värderingsinstrument.
Efter att ha granskat saken kom man fram till att det inte finns skäl att ändra på köpesumman.
Tomten ligger granne med Märlax dagis, och köpet är kopplat till detaljplaneändringen som innebär en ändring av Skärgårdsvägens linjedragning som i sin tur är bunden till målet att skapa ett kvartersområde för servicebyggnader – vilket i sin tur är kopplat till bostadsmässan.
Exakt hur området ska se ut är ännu oklart, men stadsdirektör Jan D. Oker-Blom uppger att man vill flytta början av Skärgårdsvägen lite österut, och att det ska finnas plats för byggnader på bägge sidor av vägen. Begreppet servicebyggnader kan betyda till exempel butiker.
– Men vi tänker oss inte enbart det, utan en kombination. Det är öppet för såväl service som handel och det ska betjäna bostadsmässans område, men kanske också ett bredare område. Men vi vet ännu inte.
Själva planen är ännu i ett tidigt skede.
– Först nu går den till egentlig behandling och den borde vara klar under nästa år.
Byggnaden på tomten ska rivas inom en överskådlig framtid, vilket innebär att de nuvarande hyresgästerna, däribland en pizzeria, får söka sig till nya lokaler. Daghemmet på granntomten påverkas inte.
Stadsstyrelsen tar ställning till tomtköpet på måndag.

ANDRA LÄSER