Träff i en container? Servicehus får stugor för trygga möten

Om en vecka kan invånarna på fyra serviceboenden träffa sina anhöriga under trygga former.

PLATS FÖR MÖTEN. Mötesstugorna, ombyggda containrar, är ljusa och rymliga. Med lite blommor på bordet kan man höja trivsamheten.

De senaste månaderna har det varit förbjudet att besöka personer som bor på serviceboenden. Invånarna och deras anhöriga har hållit kontakt via telefon, videosamtal och meddelanden som har förmedlats med hjälp av personalen. När vädret har varit fint har man även kunnat träffas på terrasserna på ett tryggt avstånd.

Många längtar ändå efter att kunna träffas och se varandra på riktigt, och nu ska det bli också bli möjligt. Borgå stads social- och hälsovårdssektor hyr fyra så kallade mötesstugor som är byggda av containrar. I mötesstugan kan man träffas och prata trots att man skiljs åt av ett plexiglas.

Stugan är försedd med fönster, och med lite blommor på bordet kan man få stugan mer inbjudande.

– Ordet container låter lite skrämmande, så vi hittade på ett eget namn, mötesstugan, och den är betydligt trivsammare än man skulle tro. Stugan är försedd med fönster, och med lite blommor på bordet kan man få stugan mer inbjudande, säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Nio veckor av isolering har varit en tuff tid för många som bor på ett serviceboende och möjligheterna att träffas är efterlängtade. Trots det verkar isoleringen inte ha orsakat alltför mycket oro, säger Ann-Sofie Silvennoinen och hänvisar till hur lite respons hon har fått.

– Det är klart att många känner sig ensamma, men under coronatiden finns det lite mer personal än vanligt, och mer tid för de äldre, och det har säkert gjort isoleringen lättare, säger Silvennoinen.

Ingen smittad ännu

– Vi hyr stugorna för tre-fyra månader, och tror att det fyller ett stort behov. Tanken är ju att anhöriga kan träffas på ett tryggt sätt, antingen på boendets terrass eller i mötesstugan.

Silvennoinen berömmer det goda samarbetet som gjort det möjligt att flytta personal från småbarnsfostran till serviceboendena. På torsdagen kommer man att diskutera fortsättningen i och med att många anställda nu återvänder till sina vanliga arbetsplatser.

– Inom social- och hälsovården har vi hittills varit förskonade från coronasmittan, varken någon i personalen eller bland klienterna har smittats ännu.

I mötesstugan kan man se sin närstående genom glaset och pratat med varandra med hjälp av mikrofoner. Containern är delad i två utrymmen, båda med egen ingång. På båda sidorna finns en stol och ett bord

Stugor för möten

Placeras på Majbergets, Svalåkerns och Äppelbackens serviceboendens samt Johannahemmets gårdar under maj månad.

Träffarna i mötesstugan ordnas via serviceboendets personal.

Besökaren får inte ha ens lindriga flunsasymtom.