Förändrad måltidsservice går vidare

Avsikten är att ändra systemet med matportioner till hemvårdens klienter i Lovisa. I förändringen överger man systemet med att leverera måltider och matkassar hem till pensionärer.

MÅLTID. Lovisa håller fast vid Menumat när man förändrar måltidsservicen.
22.04.2016 09:48 UPPDATERAD 22.04.2016 15:09
Det blev en omröstning, men grundtrygghetsnämnden godkände förslaget att förändra systemet med måltidsservice för hemmaboende seniorer i Lovisa.
Det är nu upp till styrelsen att fatta beslut om huruvida man upphör med leveranser av varma hemservicemåltider från stadens centralkök och från ISS Palveluts kök. I stället ska man leverera kylda måltider som köpt tjänst, i kombination med måltidsservicen Menumat.
En orsak till förändringen är problemet att hålla en portionspackad måltid tillräckligt varm tills maten hamnar på bordet. På motsvarande sätt har det varit svårt att hålla kylda produkter tillräckligt kalla. I den beredande texten konstaterar man också att "efter transporten ser portionerna inte så läckra ut".
I nämnden föreslog Katja Kouvo (Sannf) att man remitterar ärendet för att kolla med kunder och anhöriga vad de tycker om förslaget. Till sist vann det ursprungliga förslaget omröstningen, och ärendet går därmed vidare till stadsstyrelsen.

ANDRA LÄSER