Jazzfestivalen väckte intresset för stationsområdet  – framtiden är bunden till planeringen av hela centrum

Porvoo Jazz Festival väckte en hel del entusiasm kring lokstallen nära Gamla stan. En fråga är om något mera varaktigt kunde uppstå.

Lokstallen fungerade väl som konsertställe.
Max Nybergmax.nyberg@ostnyland.fi
28.09.2022 14:16
Veckoslutets jazzfestival i de gamla lokstallen i Borgå ledde till en återkommande fråga, eller två egentligen: varför har ingen gjort det här förut och kan det hända igen?

ANDRA LÄSER