Nu får politikerna ta ställning i museifrågan i Borgå

På måndag behandlar stadsstyrelsen i Borgå planerna på att Borgå museum på sikt ska bli en del av stadens organisation. På museiföreningen som i dag driver museet undrar ordföranden vad staden hoppas kunna uppnå med sammanslagningen.

Gamla rådhuset är en av Borgå museums två utställningslokaler. Den ägs av staden och museet är hyresgäst.
Oskar Skogbergoskar.skogberg@ostnyland.fi
03.10.2022 10:19
Enligt beslutsförslaget ska stadsstyrelsen på måndag fastställa stadens vilja att "främja utvecklingstrenden enligt faserna 1 och 2". Vidare ska styrelsen ta ställning till utkastet för ett treårigt avtal mellan staden och Borgå museiförening. Med den något kryptiska formuleringen om fas 1 och 2 hänvisas till slutsatserna i kunsultutredningen om museets verksamhets- och finansieringsmodell som blev klar i slutet av fjolåret.

ANDRA LÄSER