Torgfest, dans och mat på äldreveckan

Den riksomfattande äldreveckan 7-14 oktober firas i Borgå med ett digert program. Bland annat dans, seniorsurf, torgfest och gemensam lunch finns på agendan. Temat för i år är aktivitet ger glädje.

INFORMATION. Under äldreveckan får Borgåseniorerna också hjälp med att surfa på nätet.
Veckan börjar på sedvanligt sätt med en inledningsfest söndagen den 7 oktober klockan 14 i Albert Edelfeltin koulus aula. Festtalet hålls av social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.
Måndagen den 8 oktober klockan 13 lönar det sig att kolla torgevenemanget utanför Lundi. Det bjuds på ärtsoppa och musik samt bland annat stadens hälsning.
Tisdagen den 9 oktober 10–13 ordnas en digimässa på Äppelbackens servicecenter. Där får man vägledning i användningen av elektroniska tjänster. Flera aktörer har sina infokiosker i aulan.
Avslutningsfesten arrangeras av finska församlingen och firas i Gammelbacka församlingscentrum söndagen den 14 oktober klockan 11.30–14.30. Festen inleds med en gemensam lunch klockan 11.30.
Äldreveckan avslutas med högmässa i Mariagården söndagen den 14 oktober klockan 11.30. Till lunch och gemensam transport gäller det att anmäla sig senast den 9 oktober, telefonnumret är 019 6611215.
Närmare information om äldreveckans digra program finns på www.borga.fi/aldreveckan. ÖN.

ANDRA LÄSER