Ett starkt Norden i Nato

13.05.2022 07:01
Det är troligt att både Sverige och Finland inom en snar framtid är medlemmar av NATO. Försvarsutskottet förespråkade ett medlemskap i sitt utlåtande som offentliggjordes denna vecka. Det är i så fall en stor omvälvning i den nordeuropeiska säkerhetsstrukturen. Två alliansfria länder har lämnat sin gamla doktrin bakom sig eftersom världen runtom dem förändrats.
När man ser att motparten inte är en rationell ansvarsfull aktör måsta man ompröva de premisser på basen av vilka tidigare positioneringar gjorts. Det är kännetecknande för både ansvarsfullt beslutsfattande och en fungerande demokrati. Man gräver inte ner sig i sina ideologiska skyttegravar utan klättrar upp, ser sig omkring och tänker om.
Om Finland och Sverige är medlemmar av Nato kommer Norden att vara en stor aktör inom alliansen - inte bara militärt, utan också politiskt. Vi välkomnas som medlemmar för att vi är stabila länder. För att vi är starka demokratier och rättsstater. Det gagnar NATO. Den drivande kraften bakom vårt beslutsfattande skall vara att maximera vår säkerhet. Inte på bekostnad av någon annan eller förhastat, utan på basen av en noggrann analys. Det är orsaken till det steg vi med stor sannolikhet tar. När marken omkring oss förändras är vi tvungna att flytta stödfoten.
Det är i så fall inte ett litet steg, även om vi på många plan redan länge varit mycket integrerade i NATO.
Det är inte heller ett steg som man tar på försök, bara lite grann, utan det är en stor förändring. Det är inte ett steg man backar ifrån. Vi är medlemmar inte bara för nästa år utan med stor sannolikhet så länge NATO anses fylla en uppgift. Också därför är en grundlig process viktig.
Det betyder också, att potentiella politiska svängningar i USA inte är avgörande. I vilket fall som helst bör Europa stärka sin röst inom NATO, och då får den rösten gärna vara nordisk.
Ett Natomedlemskap är ingen offensiv handling. När NATO utvidgats under de senaste årtiondena har det inte betytt vare sig permanenta baser eller kärnvapen i de nya medlemsländerna. Den militära balansen har inte förändrats, och skulle knappast heller förändras denna gång - på denna sida om gränsen. NATO är inget hot - vilket Ryssland för all del vet, och vilket syns i det, att Rysslands gränszoner mot NATO-länder under kriget i Ukraina har tömts på trupper. Ett NATO med en starkare nordisk profil skulle ytterligare stärka dess prägel som en defensiv försvarsunion, och det gagnar stabiliteten i Europa. Det är något SFP - och jag - välkomnar.
Riksdagsledamot och svenska riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz

ANDRA LÄSER