Nickby hjärta upphandlas på nytt

En öppen upphandling av byggnadsentreprenaden för att utvidga Nickby Hjärta har inte gett godtagbara anbud. Processen startas därför på nytt.

FÖR DYRT. De som lämnat in anbud för att utvidga Nickby Hjärta presenterar prislapp som Sibbo inte kan godkänna.

Tekniska utskottet diskutrerade frågan på måndagskvällen och beslutade starta en ny upphandling. Det betyder att utvidgningen av Nickby Hjärta senareläggs. Den så kallade andra fasen av byggandet kan inledas först i början av sommaren 2019, inte hösten 2018, som planerat.

– Entreprenadförhandlingar har förts med många leverantörer i juli och augusti. Anbudens prisnivå översteg ändå anslaget för projektet, säger byggnadsingenjör Pasi Kanerva.

Första fasen av bildningscentret planerades vintern 2012–2013. Byggnaden blev färdig sommaren 2016. Nickby Hjärta har nu totalt drygt 700 elever. I fas två är tanken att utvidga bildningscentret med en gymnastiksal och lokaler för årskurserna F–6. Projektplanen godkändes av kommunfullmäktige i november 2016.

Utvidgningen hör till den bygghelhet som pågår på Nickby Hjärtas område. Övriga byggprojekt på området eller deras tidtabeller påverkas inte av det som hänt.

ANDRA LÄSER