Stora ändringar i stadsbilden planeras i Borgå centrum – Se fantombilderna på Teboilplanerna här

Borgå stad och Teboil Ab har förhandlat om en ändring i detaljplanen för tomten vid korsningen av Mannerheimgatan och Brunnsgatan så att det är möjligt att bevara den gamla byggnaden och att bygga bostadshus på tomten. I förslaget framkommer det hur det kunde se ut på tomten i framtiden.

Den gamla servicestationen skulle hamna bakom nybyggena.
Enligt den allmänna planen ska det byggas två flervåningshus i boendesyfte som är fem till sex våningar höga, samt en affärslokal i stenfoten. Huset som planeras längsmed Mannerheimgatan skulle bli högre än huset som planeras längs med Brunnsgatan. Markägaren Teboil Ab har preliminärt godkänt utkastet till avtalet.
Så här ser framtidsvisionen ut för Teboiltomten i Borgå centrum.
Fantombilderna i förslaget till detaljplaneändring visar alltså på en rätt så stor ändring i stadsbilden. Teboils gamla servicestation, som i planen är anvisad för parkering och lagring, skulle bli dold mellan nybyggena.
Målet är att detaljplaneändringen är färdig före den 31 december 2022.
ANDRA LÄSER