Förslaget om att grunda nya chefstjänster i Borgå återremitterades

Förslaget var att Borgå stad inrättar en rad nya tjänster, men stadsstyrelsen beslutade att ärendet ska beredas på nytt.

Arkivbild.Borgå stadshus.
Jon Nyqvistjon.nyqvist@ostnyland.fi
10.05.2022 14:10
Man beräknar att de nya tjänsterna skulle  ha ökat på stadens lönekostnader inledningsvis med 220 000 euro och sedan med cirka 570 000 euro per år.
Förslaget var att man skulle skapa de nya tjänsterna, däribland integrationschef, sysselsättningschef, beredskaps- och säkerhetschef, välfärdschef, kommunikationschef och förvaltningschef, den 1 juni.

ANDRA LÄSER