Två skolor fortsätter i östra Borgå

Efter en rätt så jämn, 27-24, omröstning i Borgåfullmäktige står det klart att man inte bygger ett skolcentra i Sannäs. Skolorna i Illby och Sannäs ska sättas i skick, men mycket är oklart när det gäller nivån på uppsnyggningen och vad arbetet får kosta.

SKOLORNA RENOVERAS OCH BYGGS TILL. Enligt det segrande förslaget fortsätter den finska skolan i Illby och den svenska i Sannäs.

Nästan tre timmar tog det för ledamöterna i Borgåfullmäktige att komma fram till den avgörande omröstningen om vilka bildningstjänster som ska erbjudas i östra delen av staden i framtiden.

I slutändan fanns det tre förslag. Stadsstyrelsens förslag om att låta bygga ett bildningscentrum i Sannäs, Samlingspartiets förslag, understött av De Gröna, om att bevara skolorna i Sannäs och i Illby och Vänsterförbundets förslag om att bygga ett bildningscentrum i Illby.

Först sattes ett bildningscentrum i Illby mot skolor i Sannäs och Illby. Där blev det en mycket jämn omröstning, 26-25 till förmån för två skolor.

I den avgörande omröstningen, två skolor mot ett bildningscentrum i Sannäs, föll rösterna 27-24.

Partierna sprack

Alla SFP:are röstade för ett bildningscentrum i Sannäs och alla Gröna röstade för två skolor, men de var också de enda partierna med fler än en medlem som inte sprack.

I Sannfinländarnas lilla grupp på två ledamöter röstade Juha Elo på två skolor och Kevin Servin på bildningscentrum. Av centerns tre ledamöter röstade Outi Lankia på ett bildningscentrum och Tuomas Kanervala och Ritva Kilpirinne på två skolor.

Av SDP:s tolv ledamöter röstade fyra på ett bildningscentrum: Riitta Ahola, Markus Hammarström, Anette Karlsson och Tom Ingelin.

Också Samlingspartiet sprack när Anna Granfelt röstade för ett bildningscentrum i Sannäs.

Man kan också konstatera att de ordinarie fullmäktigeledamöterna var sällsynt få. Av totalt 51 ledamöter hade hela tio stycken ersatts av sina suppleanter vid den avgörande omröstningen.

Obesvarad fråga

I diskussionen som flödade från talarstolen beskyllde fullmäktigeledamöterna varandra för att vara skenheliga, att inte spela med öppna kort, att erbjuda plåsterlösningar, att komma med förslag som är som en varg i fårakläder, att inte lära sig av tidigare misstag, att inte våga vara modiga nog.

Här framkastades också häpnadsväckande åsikter.

– En skola som ligger sex kilometer från barnets hem kan inte kallas en närskola, sa till exempel De Grönas Pete Lattu.

– Det är ingen skillnad om barnen har fem minuters väg till skolan eller om skolvägen tar trettio minuter, sa Samlingspartiets Nea Hjelt.

En enkel och klar åsikt uttalades av ungdomsfullmäktiges Emmi Kohonen.

– Ungdomsfullmäktige understöder ett bildningscentrum i östra Borgå. Ett bildningscentrum är den bästa lösningen. Däremot tar vi inte ställning till var den nya skolan borde byggas.

En fråga som upprepades många gånger fick däremot inget svar under fullmäktigemötet. Det var bland annat Catharina von Schoultz, SFP, bildningsnämndens ordförande som frågade Samlingspartiets gruppordförande Markku Välimäki vad hans förslag om reparerade och tillbyggda byskolor egentligen får kosta.

Lokalitetsledningens Tony Lökfors följde med mötet på åskådarplats.

– Jag vet inte heller vad beslutet om att sätta i skick byskolorna i Illby och Sannäs egentligen innebär. Ska man uppgradera skolorna eller bara förnya de delar som måste rivas?

– Det är omöjligt att i det här skedet säga vad det kostar.

Det är mycket möjligt att beslutskrumelurerna kring skolorna i östra Borgå blir lika långa och besvärliga som de som fördes kring skolorna i Tolkis.

ANDRA LÄSER