Nu börjar diskussionen om Borgå museums framtid – museiföreningen och staden inne på olika spår

I juni var planen att stadsstyrelsen i Borgå skulle ta ställning till stadsdirektör Jukka-Pekka Ujulas förslag om att staden tar över Borgå museum, men ärendet bordlades. När frågan behandlas på nytt på måndag är tongångarna lugnare – nu är tanken att frågan diskuteras med alla berörda parter.

Borgå museums utställningar visas i Gamla rådhuset och i Holmska gården invid. Lokalerna är fina i sig, men utrymmet är bergänsat och en av museiföreningens utmaningar är att den saknar resurser att investera i mer ändamålsenliga lokaler.