De första ukrainska eleverna har börjat i skolan i Borgå

De första barnen från Ukraina har börjat sin skolgång i Borgå. Samtidigt förbereder staden sig för att större grupper anländer.

De första barnen som har kommit till Borgå från Ukraina har börjat sin skolgång i Pääskytien koulu.
ÖN
11.04.2022 11:28
De första barnen som har kommit till Borgå från Ukraina har börjat sin skolgång i Pääskytien koulu, meddelar Borgå stad.
I pressmeddelandet uppger man att "Finskspråkiga och svenskspråkiga utbildningstjänster känner till cirka 20 elever från Ukraina i låg- och högstadieåldern som ska börja sin skolgång".
Även inom förskoleundervisningen har man berett sig för barn från Ukraina som börjar förskoleundervisningen.

Hälsovård och utbildning

Ukrainare som kommer till Borgå får hälsovårdstjänsterna i första hand via mottagningscentralen.
– I andra hand på Näse hälsostation, rådgivningar eller skolhälsovården. De som bor med personer från Ukraina rekommenderas ta poliovaccin, säger infektionsläkare Jeff Westerlund i pressmeddelandet.
Det är bra att hänvisa personer som kommer med sällskapsdjur att kontakta kommunveterinären så snart som möjligt.
Konbi börjar två grupper i finska till vuxna nyanlända ukrainare i maj, utöver en sommarskola för unga vuxna som börjar den 9 maj. Också den kan ta ukrainare som är under 30 år.
En svenskspråkig två månader lång grupp för vuxna börjar i Akan i maj. Intensivkursen är två månader lång. Ukrainare får fritt delta i verksamheten som Borgå stads ungdomstjänster arrangerar. Alla som hör till åldersgruppen får kortet som används i den öppna verksamheten.
– Ungdomstjänsternas uppsökande ungdomsarbete kan hjälpa till att finna meningsfulla aktiviteter för unga personer från Ukraina. Det går också att be ungdomsarbetare besöka nya skolgrupper för att berätta om verksamheten. I kultur- och fritidstjänsternas sommarverksamhet kan det reserveras några ”kvotplatser” för nyanlända, berättar bildningsdirektör Sari Gustafsson.

Ströhö förbereds

Den största brådskan med att ordna nödinkvartering är över, meddelar man från staden, och tillägger: Beredskapen måste upprätthållas
Migrationsverket Migri har informerat kommunerna om att den största brådskan med att ordna tillfällig inkvartering är i dagsläget över men kommunerna måste fortfarande upprätthålla sin beredskap att ordna nödinkvartering.
Om situationen förändras, kan lokalerna på Fredsgatan ta emot 40 till 60 personer. Det tar ungefär en månad att få Strömborgska skolan i skick för nödinkvartering.
– Strömborgska skolan lämpar sig endast för nödinkvartering, inte för mottagningscentralverksamhet, säger stf. social- och hälsovårdsdirektören Kirsi Oksanen.
Staden fortsätter att kartlägga inkvarteringslokaler för längre bruk.
Mera information hittas på Borgå stads webbsidor.

ANDRA LÄSER