Museiverket värnar om det lokala traditionsarvet – kulturpärlor i öst fick projektbidrag

Stiftelsen för Lovisa Sjöfartshistoria och Liljendal Hembygdsförening är de lokala mottagarna av Museiverkets projektbidrag för år 2020. Det är sjätte gången som små, lokala museiprojekt understöds.

MUSEISTÖD. Stiftelsen för Lovisa Sjöfartshistoria har fått ett bidrag på 6 400 euro av Museiverket för att katalogisera och fotografera samlingarna. I fjol fick museet ett motsvarande bidrag på 6 000 euro.
18.05.2020 08:20
Museiverket har i år beviljat i snitt 6 105 euro i projektbidrag till 95 lokala museer. Bidrag har i första hand beviljats för att reparera museibyggnaders tak, för att hålla samlingarna i skick samt för att katalogisering. Många hembygdsmuseer har regionalt eller rentav nationellt värdefulla samlingar och museala byggnader att vårda.
– Lokalmuseerna ger uttryck för medborgaktivitet, på satsningar för att bevara det gemensamma kulturarvet och kulturmiljöer, säger Museiverkets expert Marianne Koski i ett pressmeddelande.
Det är låg tröskel till närkulturen, och publikevenemang som konserter, teaterföreställningar eller utställningar är välbesökta. Det är också de östnyländska bidragstagarna utmärkta exempel på.

Sjöfart och samlingsplats

Stiftelsen för Lovisa Sjöfartshistoria, som driver Lovisa sjöfartsmuseum, får ett bidrag på 6 400 euro för att katalogisera samlingarna och fotografera dem. Liljendal Hembygdsförening får för sin del 3 00 euro för att byta brädfodringen och utföra mindre reparationer på hembygdsgårdens gavelvägg.
Museiverket lyfter även fram delaktighet som en central aspekt när det gäller att bevara och upprätthålla lokalt kulturarv.
– Cirka 10 000 finländare är årligen engagerade i kulturarbetet på de små lokala museerna, säger Koski.
Det största bidraget i årets utdelning låg på 9 000 euro medan den minsta summan var 800 euro. I östra Nyland kan man också lyfta fram Pukkila kommun som fick ett bidrag på 8 000 euro för att restaurera taket och väggarna på hembygdsmuseets museifastighet.

ANDRA LÄSER