Coronavirussmitta i Albert Edelfeltin koulu

20 personer har exponerats i en skola i Borgå.

Tjugo personer exponerades för viruset.
ÖN
20.08.2021 12:05 UPPDATERAD 20.08.2021 12:10
Coronavirussmitta har konstaterats i Albert Edelfeltin koulu i Borgå. Ungefär 20 personer exponerats för smittan i skolan.
De exponerade eller deras vårdnadshavare har fått ett meddelande om exponeringen. Om man inte har kontaktats så har ingen kontakt med den smittade förekommit.
Hälsovårdsmyndigheterna tar personligen kontakt med de exponerade senast söndagen den 22 augusti. Familjemedlemmar till dem som exponerats försätts inte i karantän eftersom de inte haft kontakt med den smittade. Syskon till de som försatts i karantän kan gå till skolan och daghemmet.
Till coronatestet kan man beställa tid antingen elektroniskt via Coronaguiden dygnet runt eller per telefon i numren 040 547 7764 eller 040 481 0344. Numren betjänar mån–tors. kl. 8–15.30 och fre kl. 8–14.30.
Mera information: https://www.borga.fi/information-om-coronaviruset-och-bekampning-av-det