Tandvården börjar göra mobila coronatest

I och med större fokus på att testa för coronasmitta ska Borgå stad gå in för mobila provtagningsteam.

TEST. Det går också att göra coronatest via en drive in-station.

Social- och hälsovårdssektorn i Borgå ökar provtagningskapaciteten för coronaviruset genom att starta mobila provtagningsteam.

Tanken är att ta hjälp av arbetsteam som rör sig med bil för att testa till exempel äldre personer i deras hem eller på serviceboenden, eller yngre personer som har svårt att röra på sig.

Munvårdens personal

Social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen kan inte i nuläget säga exakt när verksamheten inleds. Hon uppger att man arbetar på att förverkliga idén och att man sannolikt lånar personal från munvården där man i stället avbokar tider som inte är brådskande.

– Tanken är att de jobbar i team och kör omkring med stadens bilar. I ovanliga tider som det här måste vi ta resurser någonstans ifrån för att kunna satsa någon annanstans.

Hur stora resurser det handlar om, eller hur stor testkapaciteten är, är svårt att säga i nuläget. Silvennoinen påpekar att det delvis också utgår ifrån behovet.

– Men i praktiken kan det handla om två eller tre team som sköter verksamheten, lite beroende på avstånd också, säger Silvennoinen.

Hon tillägger att testen inte enbart är till för äldre personer, utan att också yngre personer som misstänks ha fått smittan kan komma att testas den här vägen.

– Det kan ju ibland vara svårt att röra på sig.

Inte exakta resultat

Testet görs fort och fungerar som på mottagningen – men kan upplevas som obehagligt. Testtagaren använder en vaddsticka som sticks upp i patientens näsborre till mellan 12 och 15 centimeters djup. Med vadden rör man i slemhinnan med en cirkulär rörelse för att fånga celler som lossnar.

Resultaten är inte fullständigt påligtliga. Jeff Westerlund, läkare med ansvar för smittsamma sjukdomar, uppskattar att känsligheten ligger på omkring 70 procent.

– Efter att man haft sjukdomen kan provet också vara positivt en tid eftersom det inte mäter levande virus i nässvalget. Så ett positivt prov betyder inte nödvändigtvis att patienten ännu är smittsam, uppger Westerlund via mejl.

– Man kan nämna att vi inte bara ser till provsvaret. Vi sköter det som corona om svaret är negativt men patienten har typiska coronasymptom, tillägger han.

De mobila enheterna återspeglar delvis nya direktiv från statligt håll att gå in för att testa större grupper än tidigare – numera ska också lindrigare misstänkta smittor testas.

– Vi följer de rådande direktiven, säger Silvennoinen.

ANDRA LÄSER