Armén gräver upp potentiell krigstida bomb i Borgå

Polisen och försvarsmakten rör sig någonstans i Borgå under torsdagen. Orsaken är det som kan vara en bomb och som nu ska granskas närmare.

Gardesjägarregementet har fått i uppdrag att granska vad som ligger gömt under marken. Det faller också på dem att ta hand om fyndet om det visar sig vara en bomb. Bilden är från regementets övning i Borgå för ett år sedan.
28.10.2020 14:11 UPPDATERAD 29.10.2020 07:59
Den exakta platsen är hemlig, men polisen har ändå valt att informera om en operation i Borgå under torsdagen (29.10). I ett pressmeddelande noterar polisen att man samarbetar med försvarsmakten i ett skogsområde där ett underjordiskt föremål ska granskas närmare. Dilemmat är att ingen vet med säkerhet vad det är, men nedärvd information låter förstå att det skulle vara en krigstida bomb.
Kommissarie Miika Laine säger till ÖN att det var markägaren som tog kontakt och meddelade att informationen gått vidare från äldre till yngre generationer.
– Enligt den informationen ska en bomb ha fallit ner där, men under årtiondena kan informationen förstås ha blivit förvrängd. Så vi vet inte vad som hittas under marken, säger Laine.
Tanken från markägarens sida var att en gång för alla reda ut saken innan någon eventuellt skadas i och med kommande markarbeten. Något finns där, det är klart. Laine uppger att försvarsmakten gjort preliminära undersökningar och att något metallföremål ligger under markytan.
– Men det kan förstås vara vad som helst annat, som ett bilvrak eller något. Det blev aktuellt i samband med generationsskifte och att området uppenbarligen ska användas.
Försvarsmakten börjar gräva på området under torsdagen, och budet är att det handlar om en avlägsen plats där arbetena inte utgör någon fara för utomstående. Från gardesjägarregementet säger major Jaakko Lyytikäinen till ÖN att arbetet inleds med en metalldetektor, som markradar. Därefter handlar det om grovjobb – man gräver tillräckligt för att kunna se och förhoppningsvis identifiera föremålet. Vad man får reda på avgör vad man gör, som hur man oskaddliggör en eventuell bomb. Alternativen är att endera göra den säker för transport eller att oskaddliggöra den på platsen.
Att man spärrar av området innebär inte något problem för trafik eller hur folk får röra sig. Några enskilda egnahemshus finns i närheten, och meningen är att kontakta invånarna för att informera om arbetena innan de inleds. Utomstående har inget på platsen att göra.
– Det är onödigt att ens försöka ta sig dit, utomstående får inte följa med operationen, säger Miika Laine.
Laine, som ansvarar för polisens bombverksamhet i regionen, tillägger att det börjar bli ovanligt att hitta krigstida bomber i Finland. Skillnaden är ganska markant jämfört till exempel med 1980-talet när Laine gjorde sin tjänstgöring i armén.
– Ännu då flöt någon havsmina upp till ytan när kättingen rostat sönder. Man hittade också bomber i samband med renoveringar på vindar. Men det blir mer och mer ovanligt. Men det är förstås möjligt att något hittas när städer utvidgar och man börjar bygga på områden som tidigare inte varit aktuella.