Gamla Veckjärvi skola till salu – priset är 285 000 euro

Tomten och byggnaderna där Veckjärvi skola och senare Veckjärvi daghem verkade är nu till salu för 285 000 euro.

Fastigheten i Veckjärvi har varit till salu i ett par veckor och enligt fastighetsförmedlare Peter Kristjankroon har redan flera hugade köpare visat sitt intresse.
Oskar Skogbergoskar.skogberg@ostnyland.fi
26.09.2022 12:38 UPPDATERAD 28.09.2022 12:42
Peter Kristjankroon på Aktia LKV som har hand om försäljningen säger att vissa delar av fastighetens historia gått förlorade under åren. Huvudbyggnaden är byggd på 1950-talet och har en areal på ungefär 460 kvadratmeter. Dessutom har källaren en yta på 240 kvadratmeter.
– Dessutom finns det på tomten en sidobyggnad som flyttades dit kring 2010 för daghemmets bruk, säger Kristjankroon.
Han tillägger att sidobyggnaden för tillfället saknar bygglov och att det är upp till den framtida ägaren att ansöka om ett undantagslov om det fortfarande finns behov av den.
Det syns inga större skador och inomhusluften känns bra.
Peter Kristjankroon
– För tillfället är byggnadsrätten på tomten utnyttjad så gott som till hundra procent så det kan ju vara ett alternativ att ta ner sidobyggnaden och bygga något nytt. Men det är en sak som går via byggnadstillsynen i staden.
Själva huvudbyggnaden beskriver Kristjankroon som durabel.
– Det syns inga större skador och inomhusluften känns bra.
Efter att daghemmet stängdes sålde Borgå stad fastigheten. Ett företag inom energibranschen, vars verksamhet har upphört, verkade i fastigheten. Som ett spår av den här tiden är huvudbyggnaden utrustad med tre luft-vatten värmepumpar. Här finns också luftvärmepumpar och även oljepannan i källaren är fortfarande på plats.
Huvudbyggnaden är i nuläget registrerad som en produktionslokal.
– Det är ju ännu omöjligt att veta vad byggnadens framtida anvädningssyfte blir, kanske den fortsätter som en produktionslokal. Men om användningssyftet blir något annat måste ägaren lämna in en ansökan till byggnadstillsynen.
Artikeln är uppdaterad:
Ett par läsare har hört av sig till ÖN om att det har funnits två skolor i Veckjärvi. Småskolan vid Olofsbergsvägen byggdes på 1920-talet men skolbyggnaden som nu är till salu byggdes i mitten av 1950-talet. I stadens dokument verkar de här byggnaderna ha blandats ihop.

ANDRA LÄSER