Petri Paimander är Lovisas nyanställda livskraftsutvecklare – hans uppgift är sköta om företagslivet

Lovisa stads nya livskraftsutvecklare ser staden som en attraktiv ort för främst den energiintensiva industrin.

Petri Paimander är livskraftsutvecklare vid Lovisa stad, en tjänst som ursprungligen hade en aningen luddig arbetsbeskrivning. Just här, vid rondellen öster om Lovisa, upplever han att det finns potential för företagstomter, med goda förbindelser.

Som industriort är Lovisa starkt präglat av kraftverket på Hästholmen och Fingrids massiva kraftledningar som skär genom naturlandskapet. För den som i likhet med Petri Paimander planerar nya industritomter kan det här ses både som en styrka och en utmaning.

ANDRA LÄSER