Petri Paimander är Lovisas nyanställda livskraftsutvecklare – hans uppgift är sköta om företagslivet

Lovisa stads nya livskraftsutvecklare ser staden som en attraktiv ort för främst den energiintensiva industrin.

Petri Paimander är livskraftsutvecklare vid Lovisa stad, en tjänst som ursprungligen hade en aningen luddig arbetsbeskrivning. Just här, vid rondellen öster om Lovisa, upplever han att det finns potential för företagstomter, med goda förbindelser.
09.05.2022 11:50
Som industriort är Lovisa starkt präglat av kraftverket på Hästholmen och Fingrids massiva kraftledningar som skär genom naturlandskapet. För den som i likhet med Petri Paimander planerar nya industritomter kan det här ses både som en styrka och en utmaning.
– Det positiva är förstås att vi i Lovisa kan erbjuda pålitliga och lättillgängliga kraftuttag för energiintensiva industrier, säger Paimander. Men samtidigt utgör både Fingrids existerande kraftledningar och reserveringar för framtiden en klar begränsning för stadens detaljplanering. Riksnätet för el kan man ju inte rubba.
Petri Paimander har en lång erfarenhet av industrifastigheter, både ur ett tekniskt och juridiskt perspektiv. Under åren på Rostek jobbade han med så kallad åtkomstplanering för stora byggnader som ofta hade en glasfasad. Hur ska man exempelvis underhålla och rengöra byggnader som Sanomahuset vid Helsingfors järnvägsstation eller Nokias gamla huvudkontor i Kägeludden? Också det kräver sina egna tekniska lösningar.

ANDRA LÄSER