Vattenmassor ställer till det

Vattnet står högt men ännu är risken för stora översvämningar inte överhängande.

ÖVERSVÄMNING. Börje Enlund är uppgiven med den återkommande översvämningen.
12.02.2016 13:55 UPPDATERAD 12.02.2016 14:41
Visst är det onormalt att det regnar så här mycket mitt under vintern, säger Egil Green som gjort statistik över väderfenomen i åratal.
– Sammanlagt har det regnat omkring 40-50 millimeter de senaste dagarna. Skulle det ha kommit som snö så skulle drivorna vara omkring en halv meter nu.
Ändå avviker vintern inte så förskräckligt från tidigare år.
– Senast hade vi vintrar där temperaturen sågade 2008-09, men mild vinter hade vi också till exempel 1994-95 och snön som kom låg inte länge kvar på marken.
Det ovanliga är enligt Green att det regnar samtidigt som vi har milt väder, det vanliga är att milt väder brukar vara soligt.
Väderprognoser visar att hela februari och mars ska fortsätta vara milda, men Egil Green vågar inte tro fullt ut på det.
– När som helst kan det slå om och vi har ett Sibirienväder över oss.
Först har vi betalat arrende i femtio år och nu ska vi betala en gång till – för det här.

Vatten vid husknuten

Ena husknuten hos Börje Enlund på Knipvägen står i vatten. Enlund är uppgiven för han har i åratal påpekat för staden att hans arrendetomt svämmar över.
– Det är ett dike som täppts igen och vattnet blir här, säger han och pekar på en sträcka där man kan skymta att ett tidigare dike gått.
För två år sedan gjorde han en sista ansträngning och lämnade in en skriftlig anhållan om att staden skulle gräva upp diket och täckdika området på nytt.
Ingenting hände, och om en månad går hans 50-åriga arrende ut och staden vill att han ska inlösa sin tomt för 22 500 euro.
– Vi är helt uppställda. Först har vi betalat arrende i femtio år och nu ska vi betala en gång till – för det här, säger Enlund och trampar runt i vattnet.
Går det som Enlund tror, så löser han in tomten och tvingas efter det att betala för att åtgärda översvämningen.
ÖN lovar försöka reda ut vem som borde reagera på översvämningen. Efter att ha ringt runt till stadens olika enheter utan att klura ut vem som borde åka till Knipvägen, så ringer vi gatubyggmästare Hannu Pirttinokka. Han sitter i bil på väg till kontoret men gör omedelbart en u-sväng för att åka och bekanta sig med problemet. Efter en stund har han en analys.
– Det verkar som om vattnet skulle rinna från parken ovanför. Jag ska diskutera med parkansvariga och se vad som bör göras.

Frysta trummor ställer till det

Vattennivån i många av vattendragen i Östnyland är högt just nu. I Svartån har man mätt ett flöde på 70 kubikmeter vatten per sekund, då ett högt flöde vanligen legat vid 61 kubikmeter per sekund.
I Borgå å har flödet varit 55 kubikmeter per sekund och även i Illby har vattenståndet varit på stigande.
Vid Östra Nylands räddningsverk säger jourande brandmästare Timo Tähtinen att läget trots all nederbörd tillsvidare är under kontroll. Man har inte behövt vidta några extraordinära åtgärder.
– Vi har tillsvidare enbart fått kännedom om översvämningar på gång- och cykelleder, så vi avvaktar.
En del vattentrummor är fortfarande igenfrusna vilket kan leda till att vattnet svämmar över, men ännu har inga större vattenmassor hindrat trafiken. Stadens underhåll har åkt runt och tinat upp vissa trummor för att få vattnet att rinna vidare.
Enskilda fastighetsägare får vid behov hjälp av räddningsverket om fastigheten hotas av översvämning.

ANDRA LÄSER