Helén Kurri: Var finns viljan och visionen att ge de små skolorna och glesbygden en framtid?

Stäng byskolan, kör barnen in till stan. Vad är det för en konstig trend vi har i Finland som säger att vi ska bo i centrum medan resten av landet avfolkas?

Epoon koulu ska stängas.
LedareHelen Kurrihelen.kurri@ostnyland.fi
18.11.2022 06:21
Stängningen av Epoon koulu i Borgå var på agendan på bildningsnämndens möte i går. Under det pågående läsåret har skolan sammanlagt 34 elever, och antalet kommer att minska. Nästa läsår räknar man med 29 elever och läsåret 2024–2025 sammanlagt 26. När elevprognosen för en skola ser ut så är saken oftast klar: skolan ska stängas.

ANDRA LÄSER