Välfärdsområdet: På räddningsverket har man erfarenhet av omorganisering

Välfärdsområdet handlar inte bara om social- och hälsovård – räddningsväsendet är en synnerligen viktig del av det nya området. Räddningsdirektör Peter Johansson ser både fördelar och utmaningar, men på sikt tror han att räddningsväsendet kan bli effektivare i och med omstruktureringen.

Räddningsdirektör Peter Johansson på Räddningsverket i östra Nyland ser både fördelar, på längre sikt, men också utmaningar när det nya välfärdsområdet grundas och social- och hälsovården samt räddningsväsendet för hela östra Nyland överförs dit.
– Det här är inget som vi ville, men nu är det så här och nu satsar vi fullt ut på att det blir så bra som möjligt. I Östnyland ser det ut som om räddningsväsendet får den roll vi ska ha.

ANDRA LÄSER