Unga som mår bra mobbar mindre

Regeringens nya antimobbningsprogram lades ut den här veckan. Fokus ligger på förebyggande åtgärder, något man redan länge jobbat med i skolorna i östra Nyland.

Regeringens mål är att förstärka program som bekämpar mobbning.
Så länge det funnits skolor har det också funnits mobbning. Men utvecklingen går åt rätt håll.Förekomsten av mobbning har minskat under de senaste åren, men Micaela Romantschuk, verksamhetsledare på förbundet Hem och skola, vill utveckla det förebyggande arbetet vidare.