En egen komposition är målet

Det är inte alla som har komponerat och skrivit texten till en sång. Men de tretton som deltar i Sibbo svenska församlings musikläger har gjort det.

SAMARBETE. Frida Hindsberg hjälper Andrea Lindroos på synt. Hjälpledaren Axel Westerlund har tagit sig an Tobias Ek på gitarr. Övriga på bilden är hjälpledaren Capri Rinne på trummor och Lauri Palin på gitarr.

När Lauri Palin, kantor i Sibbo svenska församling, håller i trådarna blir musik inte något svårgripbart utan något som deltagarna i musiklägret med lätthet kan ta till sig.

Det första lägret höll han i fjol. Då lockade veckan på lägergården Nilsas sju deltagare, i år är de tretton.

Han förklarar hur det kom sig att han startade lägerverksamheten.

– Jag deltog själv som barn i musikläger och tyckte om det. Jag leder också församlingens barnkör och tänkte att det kunde vara roligt för dem att få komma på läger.

Lägerungdomarna är i grundskoleålder. Den yngsta börjar i sexan i höst, den äldsta i nian. Lägerdeltagarna och ledarna bor på Nilsas hela veckan. Barnen har betett sig exemplariskt. Det gemensamma intresset för musik förenar.

Lauri Palin har inte ensam hand om musikundervisningen utan delar ansvaret med Mauriz och Martina Brunell. Mauriz är som Lauri kantor i församlingen och Martina musiklärare.

– Jag har också hjälp av några duktiga hjälpledare som jag kan delegera det mesta till.

Två minuter

Församlingen är välförsedd på instrument och barnen har tillgång till instrument som piano, elgitarr, elbas, trumset och synt. En del deltagare har tagit med sig egna instrument. En del har sysslat med musik tidigare, andra inte.

– Vi började lägret med en kort introduktion. Alla fick spela på sin egen nivå och sedan såg vi hur långt man hade kommit efter två minuters undervisning.

Den här orädda inställningen till musik genomsyrar hela lägret. Hjälpledaren Frida Hindsberg berättar att det skett en märkbar förändring på några dagar.

– I början var de återhållsamma och vågade inte komma ut, men nu har blygheten släppt och de spelar och sjunger för fullt.

Lägerdeltagarnas första offentliga framträdande ägde rum i onsdags.

– Församlingen introducerar den nya psalmboken under allsångskvällar. Allsångskvällen i juli hålls här på Nilsas. Barnen ska delta i den och spela eller sjunga.

Låtskrivare

När det är dags för rytmiklekar samlas man i grupp, den egentliga musikundervisningen är halvindividuell. Lägret avslutas på fredag med en konsert för föräldrarna där barnen uppträder med eget material.

Deltagarna har fått välja om de vill jobba i par eller ensamma med sången och givetvis får de all den hjälp de behöver av ledarna.

– En del behöver mera hjälp än andra och en del gör allt själv.

Men oberoende av ledarnas bistånd är slutresultatet detsamma. Alla deltagare har fått uppleva tillfredsställelsen i att skapa ett eget alster.