Lovisa stad går i köptankar – Kuggomskolan kan snart byta ägare

Lovisa stad kan bli nya ägare till Kuggom ifall stadsstyrelsen på måndag går på stadsdirektör Jan D. Oker-Bloms förslag. Den nuvarande ägaren Svenska Folkskolans vänner vill sälja helheten, prislappen är 20 000 euro.

Lovisa stad kan köpa Kuggom för 20 000 euro. Stadsstyrelsen behandlar frågan på måndag.

Folkbildningsinstitution, hantverksmecka, båtbyggarknutpunkt, estetisk helhet ... det finns mycket som talar för den forna Kuggomskolan. Det är också någonting som stadsdirektör Jan D. Oker-Blom tagit fasta på när han berett förslaget om att Lovisa stad köper Kuggomfastigheten.

"Lovisa stad lägger ett värde vid att trygga fastigheten Kuggoms existens och har ett visst behov av utrymmen för såväl kurs- som kulturprogram" skriver Oker-Blom och tillägger att det finns flera parter som är intresserade av att vidareutveckla och förädla verksamheten.

Utgångspunkten ligger föreningen Svenska Folkskolans vänners (SFV) önskan om budgteatt sälja Kuggomfastigheten till Lovisa stad. För två år sedan sålde SFV lägergården Kvarnudden i Pernå till en privatperson, och nu fortsätter föreningen avyttra hus som inte längre fyller sin ursprungliga funktion.

För Kvarnuddens del handlade det om att ordna sommarkoloni för mindre bemedlade lågstadiebarn, medan verksamheten i Kuggom har kretsat kring utbildning.

Svenska Folkskolans vänner vill sälja Kuggomsfastigheten till Lovisa stad – som föreslås slå till.

Långa traditioner

Säljaren SFV önskar att utbildningstraditionerna får en fortsättning i Kuggom, men det stannar vid ett önskemål: köparen binds inte formellt till att bedriva bildningsarbete efter att helheten bytt ägare.

Enligt Jan D. Oker-Blom konstaterar att Kuggom har en viktig plats I Lovisa, och att det hantverkskunnande som helheten står för har nationellt betydelse – det i sin tur stärker Lovisas profil som hållbar stad.

Tanken är att spjälka upp Kuggomenheten i några olika verksamhetshelheter, den vägen kan man få verksamheten att fungera och går unt områdesvis. Med Lovisa som ny ägare bildas en del av huvudbyggnaden med omgivning och en del av båtbyggerihallarna med omgivning.

Avsikten är att låta privata aktörer driva verksamheten i Kuggom, och förslagsvis skulle de också ansvara både för uthyrning vidare och för underhåll av byggnaderna. Lovisa stad tar för sin del ut en årlig hyra som höjs ifall staden gör tekniska förbättringar i byggnaderna eller renoverar.

Kuggomhelheten omfattar totalt 53 360 kvadratmeter.

Behandlas på måndag

Utöver det ser Oker-Blom en möjlighet att sälja åtminstone två tomter för privat bruk; det i sin tur kan ge en del av de pengar som behövs för att riva några små hus intill huvudbyggnaden.

Den strama sparlinjen har varit Lovisas redan en längre tid och nedskärningar i stadens personalstyrka klubbades igenom tidigare i veckan i fullmäktige. Summan på 20 000 euro, som krävs för anskaffningen av Kuggomfastigheten, tas förslagsvis ur budgetmomentet demokratitjänster/tomtanskaffningar.

Ifall stadsstyrelsen i Lovisa går på Jan D. Oker-Bloms förslag så ges stadsdirektören också rätt att underteckna de köpehandlingar som krävs. Ärendet behandlas måndag 23 november.

Kuggomhelheten omfattar totalt 53 360 kvadratmeter.