Planerna på Lundagatans topp tar ett steg framåt – gamla hvc ska samla service för äldre

Området kring Lundagatans hälsocentral har varit på tapeten sedan 2016 då företaget Kuuiskkoaho första gången ansökte om planeringsreservering för tomten. Sedan dess har utredningar och tilläggsutredningar gjort och förhandlingar förts och nu börjar planerna vara konkreta.

EN DEL BEVARAS. Bolaget Kuusikkoahos plan för hur den gamla hälsostationen kunde förvandlas till en boendehelhet där man kan bo kvar också på sin ålders höst.

Stadsutvecklingsnämnden har företaget Kuusikkoahos planer för tomten på Lundagatan på sitt bord på mötet på tisdag. Sedan ärendet senast behandlades i maj har företaget utvecklat planen för kvarteret. Både stadsplaneringen och Borgå Museum ger grönt ljus för planerna som nu ska konkretiseras.

Stadsutvecklingsnämnden väntas vara inne på samma linje och bevilja en förlängning på den planeringsreservering som nu är i kraft. Förlängningen ska enligt förslaget till beslut vara till den sista februari nästa år.

– Projektet har gått bra framåt och företagaren har haft gemensamma förhandlingar med staden och museet och fört planen vidare till nästa nivå, säger biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz.

Tomten i ändan av Lundagatan, som senast fungerade som stadens hälsostation, kan bli ett centrum för service för äldre med bland annat tillgängliga bostäder, enligt konceptet Virkkulaby som bolaget Kuusikkoaho har introducerat.

Virkkulaby-konceptet kombinerar vård, självständigt boende och service. Målet är att skapa en miljö som ligger centralt och där flera generationer kan bo. Tanken är att pensionärer och de som snart ska bli pensionärer flyttar till området medan de ännu är i gott skick. Sedan ska man kunna bo kvar i sitt hem som är byggs så att man kan få vård i bostaden när den dagen kommer då man behöver det.

En planeringsreservation är en del av processen när en detaljplan görs upp och ger innehavaren rätt att till gängse värde köpa tomten när planeringen är klar.

– Jag hoppas att detaljplanen kan vara klar i februari när planeringsreserveringen går ut. Det här har dragit ut på tiden, konstaterar von Schoultz.