Första fyndet av koloradoskalbagge i Kouvola

Sommarens första koloradoskalbagge har påträffats i Kouvola.

LEPTINOTARSA DECEMLINEATA. Koloradoskalbaggen vill man inte ha i sitt potatisland.
ÖN
07.07.2016 11:10 UPPDATERAD 07.07.2016 13:05
Livsmedelssäkerhetsverket Evira uppmanar nu alla potatisodlare att kontrollera potatisbestånden, särskilt i sydöstra Finland där skalbaggen hittats också tidigare.
Individer som har övervintrat i Baltikum och Ryssland har redan skymtats på potatisblasten. Beroende på luftströmmarna kan skalbaggar spridas till södra och östra Finland. Risken för spridning av skalbaggar är störst i sydöstra Finland och södra Savolax.
Evira uppmanar alla som misstänker förekomst av koloradoskalbaggar att ringa till journumret 040-801 4407 (säkrast kl. 9–20, även på veckosluten).
Man ska inte själv bekämpa skalbaggarna eftersom det försvårar myndigheternas bekämpningsåtgärder.
I nuläget kan man hitta fullvuxna koloradoskalbaggar, medan larverna kan skymtas på potatisblasten efter mitten av juli. Den fullvuxna skalbaggen är ungefär en centimeter lång. På den gula ryggen finns tio svarta längsgående ränder och den främre delen av ryggen är orange med svarta prickar. De nykläckta larverna är mellan en och två millimeter långa och ganska mörka.