Också brandbilar fastnar i snön – plogningsproblemen kan innebära försenad släckning

Brist på plogar i Borgå är också ett problem för räddningsverket.

En brandbil fastnade på Kyrkogatan på måndagen.
På tisdagen rapporterade ÖN att Borgå stad har svårt att hitta företagare att sköta snöplogningen. Dilemmat, som såväl företagare som staden upplever det – är att företagarna ska vara i beredskap och att det numera sällan faller så mycket snö att verksamheten ska vara lönsam.
ANDRA LÄSER