Pärlan vid Näsebacken är en orestaurerad resurs som väntar på nytt innehåll

Näse gård får konstgjord andning i väntan på en omfattande renovering. Så beskriver stadsarkitekt Markku Partanen de smärre arbeten som gjorts på den i lag skyddade herrgården över de senaste månaderna.

– Förhoppningen är att återställa Näse gård till sin forna glans, säger Markku Partanen, stadsarkitekt i Borgå. Visionen är att restaurera och komma på ett finansiellt smart koncept för herrgården på stadens paradplats.
Stilla flyter ån nedanför Näse gård i Borgå och stillsamt är det också innanför de gamla stockväggarna. Galleriet som i ett par års tid bedrev utställningsverksamhet i byggnaden flyttade till Haiko och kvar blev Borgå stad med en kulturhistoriskt viktig, skyddad byggnad som hotas av förfall.

ANDRA LÄSER