Beredskapsenheten Karhu övar med Uttis jägarregemente i östra Nyland

Var beredd på att se militärhelikoptrar surra omkring i våra trakter den här veckan. Uttis jägarregemente och polisens specialstyrka inleder sina övningar i dag på måndag.

Polisens beredskapsenhet Karhu övar med försvarsmakten i östra Nyland den här veckan. Bilden är tagen från ett pådrag i Finnby för några år sedan.
Jon Nyqvistjon.nyqvist@ostnyland.fi
26.09.2022 10:05
Polisens beredskapsenhet Karhu övar samarbete med Uttis jägarregemente i fyra dagar, den 26 september till den 29 september. Två militära transporthelikoptrar deltar i övningarna som äger rum i östra Nyland och i Helsingfors.
Under övningens gång kommer kommer både polisens och militärens fordon och personal att röra sig i omgivningen. Polisen uppger att det handlar om en rutinmässig övning av myndighetssamarbete.
– Vi utvecklar vår beredskap och vårt samarbete med andra myndigheter hela tiden. Polisen övar med försvarsmakten flera gånger om året, säger överkommissarie Juha Hietala.
Polisen har befäl i så kallade hybridsituationer där man inte ännu har identifierat tydliga militära ingrepp. Hietala preciserar att militärens uppgift under sådana här övningar ofta går ut på att transportera manskap och utrustning.
– Men beroende på hurdan situation vi övar så kan försvarsmaktens manskap också fungera som stöd i uppdrag som kräver användning av maktmedel. I grund och botten handlar det om att upprätthålla och stärka samarbetet mellan myndigheterna.
Övningen som börjar på måndag följer alltså en etablerad rutin.
– Myndighetssamarbetet fungerar bra i Finland och vi upprätthåller det genom fortsatt finslipning av våra taktiker, säger Hietala.

Stöd i krävande situationer

Polisens beredskapsenhet Karhu finns till för att stöda polisenheter i hela Finland.
– Beredskapsenhetens vanligaste uppgift är att gripa potentiellt farliga personer som är misstänkta för allvarliga brott, säger Hietala.
Gripandet av männen som hade skjutit och skadat poliser i Borgå för några år sedan hör till Karhu-enhetens mer kända uppdrag under de senaste åren.

ANDRA LÄSER