Varannan nylänning har varit nära olycka med älgdjur

På LokalTapiola Nylands verksamhetsområde har nästan varannan råkat ut i en farlig situation på grund av hjort, rådjur eller älg. Det visar statistik som bolaget har samlat.

LokalTapiola har igen samlat statistik om olyckor med älgdjur.
ÖN
18.10.2021 17:30
Enligt en enkät har varannan som bor på LokalTapiola Nylands verksamhetsområde varit med om en kollision eller en farlig situation med en hjort eller ett rådjur, meddelar bolaget i ett pressmeddelande.
Av de som svarade i Nyland berättade nästan varannan (45 procent) att de kolliderat eller råkat ut för en farlig situation med hjort, rådjur eller älg. Det här är betydligt oftare än finländarna i genomsnitt; 34 procent av de svarande i hela landet säger samma sak.
Försäkringsbolagets verksamhetsområde omfattar 16 kommuner från Ingå väst till Lovisa i öst.
– Enligt enkäten har endast hälften av de som bor i vår region helt lyckas undvika farliga situationer med djur i trafiken. Hos oss syns det att vitsvanshjort- och rådjursstammen ökat snabbt under de senaste åren men när man rör sig på vägarna i Finland kan man även råka ut för en kollision med en älg eller ren. Vi betalar varje år ersättning till våra kunder för hundratals skador orsakade av kollisioner med hjortdjur. Den största risken för kollision är förstås på platser med mycket trafik och djur, säger vd Erik Valros i pressmeddelandet.
Enligt Statistikcentralen skedde det förra året sammanlagt 1 347 olyckor med älgdjur inom försäkringsbolagets område. I Borgå var antalet 150, i Sibbo 133 i Lovisa 49 och i Lappträsk 8. I hela landet sker det cirka 14 000 kollisioner av det slaget.
De flesta olyckor med hjortdjur äger rum i oktober och november. Orsakerna är flera: Djuren blir aktivare under hösten då de blir brunstiga och förbereder sig för vintern men även på grund av jakten som får dem att röra på sig, samtidigt som det blir mörkt och väglaget blir sämre.