Trögt före i portgången inför församlingsvalet

Både i Lovisa och i Sibbo går förberedelserna inför församlingsvalet än så länge trögt. Nomineringen har inte kommit i gång på allvar. I Borgå svenska domkyrkoförsamling finns det däremot en lista som småningom fylls på av intresserade kandidater.

PERNÅ KYRKA.
I Lovisa och Lappträsk är det de nya församlingarna, Agricola svenska och Agricola finska, som från årsskiftet ansvarar för kyrkor och församlingsliv. Vid valet i november väljs ett församlingsråd för vardera församlingen och dessutom medlemmar i det gemensamma kyrkofullmäktige.
Det är stora och viktiga frågor som de invalda ska avgöra, bland annat vilka av samfällighetens alltför många fastigheter som måste säljas och om hur den nya verksamheten ska skötas. Personalfrågorna kan också bli knepiga.
Alla fem församlingar som nu smälts samman till en enda i Agricola svenska har ännu egna församlingsråd med engagerade och intresserade medlemmar. Men vilka ställer upp i det nya valet?
Det är en mycket öppen fråga trots att det nu är bara en månad kvar av nomineringstiden av kandidater till valet. Ingen av alla de församlingsaktiva som ÖN har frågat vet vem eller vilka som bildar valmansföreningar, och om det kanske kommer att finnas fler listor i valet, kanske rentav en Pernålista, en Lappträsklista, en Liljendallista, en Lovisalista och en Strömforslista.
Det nya församlingsrådet i Agricola svenska församling kommer att ha 12 medlemmar och gemensamma kyrkofullmäktige får 15 svenska och 16 finska medlemmar.

Söderkulla kyrka först

Också i Sibbo är det ännu mycket tyst och lugnt kring församlingsvalet. Ingen vet om det finns någon kandidatlista och vem som i så fall har hand om den eller dem.
I Sibbo är invigningen av den nya kyrkan i Söderkulla den 26 augusti en milstolpe, först efter det hinner man helhjärtat engagera sig i församlingsvalet.
– Om någon frågar så ställer jag upp för omval, säger Caj-Gustav Lydman, som nu fungerar som ordförande för gemensamma kyrkorådet. Den nya kyrkan är en viktig och stor investering. Nu måste vi sälja en del fastigheter, men ekonomin är väl skött och samarbetet med den finska församlingen fungerar bra.
– Vi har det ganska bra i den kyrkliga samfälligheten.

En lista i Borgå

I Borgå kyrkliga samfällighet är det inte lika harmoniskt och nu behövs engagerade förtroendevalda, både nya och gamla. Här har man ändå kommit längre i förberedelserna inför valet.
DOMKYRKOFÖRSAMLINGEN. Bland de svenska församlingarna i Östnyland har man kommit längst med valförberedelserna i Borgå.
Ingolf Lindén sköter om kandidatnomineringen för svenska domkyrkoförsamlingen och han har redan femton namn på sin lista "Tillsammans i församlingen".
– Det finns tre-fyra som just nu funderar på kandidatur och dessutom lägger jag ut en del krokar hela tiden. Målet är ungefär trettio namn på den svenska listan.
Under de senaste valen har man klarat sig med en enda lista inom den svenska församlingen medan man inom Borgå finska har ställt upp kandidater på fler listor.
Förtidsröstningen kommer att ske på församlingshemmet och på pastorskansliet och dessutom ute i butiker och köpcentrum i staden.
– Tidigare hade vi också en valbil, men det blir för dyrt, säger Lindén. På den egentliga valdagen får man avlägga sin röst i Café Ankaret.

Svenska församlingshemmet

Den största frågan inom Borgåsamfälligheten, som har delat åsikterna mycket skarpt enligt språk, är vad som ska hända med svenska församlingshemmet. Frågan fick respit, men bara fram tills det finns en ny företroendeförsamling som kan ta itu med fastighetsfrågorna.
Den finska delen av både gemensamma kyrkofullmäktige och gemensamma kyrkorådet ansåg att svenska församlingshemmet bör säljas och att de svenska funktionerna får plats i finska församlingshemmet.
– Men det fanns ju också ett annat förslag, om en helt ny byggnad för båda församlingarna, vid Näsebacken, säger Ingolf Lindén. Det alternativet höll både jag och kyrkoherde Matts Lindgård på, tills det avskrevs.
– Jag hoppas att den tanken igen kan återupplivas. Svenska församlingshemmet är inte speciellt funktionellt och bekvämt och vår verksamhet drabbas säkert om vi måste in i finska församlingshemmet.
Karijärvi-frågan ligger också och skaver, det finns starka finska krafter som vill att lägergården tas i användning igen.

Kyrkan borde vara mötesplats

Från svenska domkyrkoförsamlingen väljs 14 medlemmar till församlingsrådet och 15 medlemmar i gemensamma kyrkofullmäktige.
Zacharias Smouni har själv anmält sitt intresse för att ställa upp i församlingsvalet i Borgå. På det sättet är han unik, de flesta presumtiva kandidater väntar på att bli tillfrågade.
– Kyrkan har i dag på sätt och vis tappat greppet, det är många som söker sig bort. Därför tycker jag att kyrkan i stället borde utvecklas till en mötesplats. I stället för att tjata så mycket om Bibeln kunde man satsa mer till exempel på rådgivning, tycker jag.
– Söndagsmässan ska förstås bli kvar och den ska man fortsätta att livestreama så att man kan nå så många som möjligt.
I konflikten om svenska församlingshemmet är Smouni mycket entydlig.
– Det är så gammalmodigt med språkgräl. I stället anser jag att man måste kompromissa. Finska och svenska församlingsmedlemmar kan mycket väl ha gemensamma utrymmen. Framtiden är gemensam.

Församlingsvalet

Det är en valmansförening som ställer upp kandidater. En valmansförening består av tio församlingsbor och utser bland sig ett ombud och en ersättare för ombudet.
Ombuden får inte vara medlemmar i församlingens valnämnd och inte heller ställa upp som kandidater.
I församlingens valnämnd får man inte sitta om man är kandidat eller en kandidats make eller maka, barn, syskon eller förälder.
Nomineringen av kandidaterna till valet ska vara klar senast den 17 september.
Förtidsröstningen sker under tiden 6-10 november.
Den egentliga valdagen är 18 november.

ANDRA LÄSER