Planerna för Bjurböle daghem och Huktis daghem godkändes i stadsstyrelsen

Under sitt möte på måndagen godkände Borgå stadsstyrelse enhälligt projektplanerna för daghemmen.

Projektplanerna för daghemmen i Bjurböle och Huktis godkändes i stadsstyrelsen.
08.11.2022 07:47
I Bjurböle ska ett nytt daghem placeras på norra sidan av nuvarande Bjurböle daghem. Stadsstyrelsen beslutade att daghemmet förverkligas enligt en leasing modell på fem år med en fem års option. Målet är att den nya byggnaden tas i bruk i januari 2024.
Stadsstyrelsen beslutade också att enhälligt godkänna projektplanen för Huktis daghem. Det handlar om att bygga en helt ny byggnad för tio barngrupper. Enligt projektplanen ska staden bygga ett daghem med 210 daghemsplatser i 10 grupper. Målet är att daghemmet ska byggas under åren 2024–2025 och tas i bruk på hösten 2025.

ANDRA LÄSER