De ungas val arrangeras i Borgå på onsdag – valet ordnas som ett riktigt riksdagsval

Ungas val är ett nationellt röstningsevenemang i grundskolor, gymnasier, yrkesläroanstalter och övrig ungdomsverksamhet. Ungas val ordnas i år i mars före riksdagsvalets egentliga valdag som är den 2 april. I Borgå röstar de unga den 15 mars.

På onsdag är det dags för de ungas val i Borgå.
13.03.2023 07:56
Borgå ungdomsfullmäktige ordnar en omröstning för alla elever i årskurs 9 i stadshuset i Borgå på onsdag. Elever i Strömborgska skolan, Lyceiparkens skola och Linnajoen koulu får komma och rösta. Niondeklassarna i Pääskytien koulu röstar i skolan. Också i Albert Edelfeltin koulu ordnas valet i skolan, där får alla elever i årskurs 7–9 rösta.
Vid valet är unga också valfunktionärer. 
Ungas val ordnas alltid i samband med nationella val. Vid valet kan de unga rösta på samma kandidater som i det egentliga valet. Valkretsen fastställs enligt läroanstaltens adress och alla unga under 18 år är röstberättigade. Valet förrättas på finska och svenska.
– Den unga får en röstsedel, går in i ett röstningsbås, väljer en kandidat, hämtar röstsedeln för att stämplas och sätter den i valurnan. I slutet av dagen räknas rösterna och resultaten meddelas vidare, säger ungdomsarbetare Petra Backman i ett pressmeddelande.
Resultatet av de ungas val publiceras på Yles kanaler den 21 mars, innan det egentliga valets förhandsröstning börjar.

ANDRA LÄSER