Ny ansökningsrunda för områdets högsta chefstjänster – men klockan tickar

Det tog två månader för välfärdsområdets styrelse att komma till insikt om att det behövs fler sökande, också externa sökande, till de viktigaste direktörs- och chefstjänsterna inom nya Östra Nylands välfärdsområde. Nu kör styrelsen över sitt eget beslut från april om att alla chefer ska hittas inom den egna organisationen.

Områdesdirektören Max Lönnqvist söker chefer och direktörer till välfärdsområdet med stram tidtabell.