Österstjernan seglar åter i maj

Paketjakten Österstjernan förbereder sig för nästa säsong. Föreningen Österstjernan årsmöte och bolaget Pro Österstjernan bolagsstämma arrangerades nyligen.

ÅTERVAL. Till bolagets Pro Österstjernans ordförande återvaldes Johannes Päivinen.
29.02.2016 14:45 UPPDATERAD 29.02.2016 14:27
Paketjakten var i trafik 40 dagar under 2015. Besättningen fick utbildning och fem besättningsmedlemmar erhöll däcksmansbrev. Bland seglatserna kan nämnas Sibeliusseglatsen till Svartholm med tillhörande konsert på borggården. Denna arrangerades tillsammans med Lovisa Guider. All verksamhet har under året skett med talkokrafter.
Sommarsäsongen 2016 inleds den 14 maj med den populära fågelseglatsen som går ut till Orrengrundsfjärden. Men innan säsongen kör i gång arrangeras utbildningsdagar för besättningen.
Årets ungdomsseglatser går såsom i fjol till Pyttis Fagerö den 11-12 juni, på rutten Lovisa-Åbo den 18-2 juli och Åbo-Lovisa den 23-26 juli. Ladyseglatsen äger rum den 8 juni med nytt program.
En nyhet för i sommar är Sail West-seglatsen för män. Under den får deltagarna öva styrning av fartyget och segeltrimning.
Rosenkryssningen som blivit mycket populär görs den andra juli. Seglatsen är gratis för barn och dessutom har de eget program på Svartholm.
Seniorseglatsen till Fagerö arrangeras den 6 juli, till Kabböle sommartorg seglar Österstjernan den 9 juli och till Pellinge sommartorg den 6 augusti. Familjeseglatser görs till Svartholm 16 juli och den 27 augusti.
Mera information om seglatserna finns på hemsidorna www.osterstjernan.fi . Förhandsanmälningar skall göras till alla seglatser per e-post: info@osterstjernan.fi eller per telefon 040 5919631 och 0400 120929. Österstjernan gör också charterseglatser enligt överenskommelse.
Till föreningens ordförande valdes Juha-Pekka Tuovinen, till vice ordförande Riitta Vuorenmaa och som sekreterare fortsätter Irmeli Thomasson. Övriga styrelsemedlemmar är Seppo Hietanen, Jarmo Sali, Risto Teittinen, som ersättare i styrelsen sitter Johannes Päivinen, Esko Sarkanen (ny) och Rasmus Dufvelin (ny).
Till bolagets styrelseordförande återvaldes Johannes Päivinen och som sekreterare fortsätter Irmeli Thomasson. DPA är Janne Lehtola som också är styrelsemedlem tillsammans med Andreas Ögård. Som ekonomiansvarig fortsätter Elisabeth Holmberg.

ANDRA LÄSER