Nu har de inledande byggarbetena på strandområdet på Västra åstranden börjat

Stadsinfrastrukturen i Borgå har påbörjat inledande byggarbeten på Västra åstranden. Arbetena omfattar gästhamnens område och strandområdet i det blivande Träkvarteret.

Det börjar hända igen på Västra åstranden.
20.02.2023 08:13
Byggarbetens syfte är att förbereda det kommande byggandet på området. Arbetet omfattar fällning av träd, formande av terrasser för byggarbeten, stärkning av grunden och byggande av strandstrukturen.
Arbetena har börjat i februari och varar till slutet av året. Byggplatsarrangemangen påverkar en del av båtplatserna i området. Innehavarna av dessa båtplatser informeras ännu separat om ändringarna.

ANDRA LÄSER