Anställd vid äldreboende i Sibbo smittad av coronaviruset – flera personer har exponerats

En arbetstagare vid äldreboendet Regnbågen i Sibbo har testat positivt för coronaviruset. Personen har nu isolerats och de exponerade har försatts i karantän.

Bild på munskydd. Arkivbild.
22.03.2021 19:28 UPPDATERAD 22.03.2021 19:43
Den anställda i fråga hade varit symtomfri och därför begett sig till arbetsplasten trots smittan. Kring tio av de som bor på äldreboendet exponerades samt några anställda. Varifrån smittan kommit är ännu oklart. Därför kommer man som försiktighetsåtgärd att testa hela personalen.
För de boende som är försatta i karantän ordnas karantänen i deras egna rum och deras närstående har informerats om saken. Även alla personer som befinner sig i karantän testas enligt karantänanvisningarna.
Alla boende på Regnbågen har redan fått sin första dos av coronavirusvaccinet, och nästan alla anställda har också vaccinerats minst en gång. Regnbågens personal, liksom även personalen på kommunens andra vårdenheter, bär alltid munskydd när de arbetar.
På grund av situationen har Regnbågen infört ett tillfälligt besöksförbud, vilket betyder att närstående inte kan besöka avdelningen. Behovet av besöksförbud bedöms på nytt när de exponerade inte längre är i karantän.
Även under besöksförbudet strävar man efter att möjliggöra besök av anhöriga till patienter som är i livets slutskede eller allvarligt sjuka. Situationerna bedöms individuellt, och de anhöriga skall i dessa fall kontakta personalen på förhand och komma överens om besöket.

ANDRA LÄSER