Valkomplanerna går vidare – ordförande kritisk till hur allt gått till

Delgeneralplanen för Valkom och dess närområden påskyndas, slog nämnden fast på torsdagen. Beslutet har att göra med hamnens grannars oro över att kanske tvingas lämna sina hem.

Den delgeneralplan som ÖN skrev om på fredagen går planenligt vidare. På torsdagskvällen slog näringslivs- och infrastrukturnämnden fast att planen påskyndas och att man gör två planutkast. Beslutet är enligt förslaget.

ANDRA LÄSER