Valkomplanerna går vidare – ordförande kritisk till hur allt gått till

Delgeneralplanen för Valkom och dess närområden påskyndas, slog nämnden fast på torsdagen. Beslutet har att göra med hamnens grannars oro över att kanske tvingas lämna sina hem.

25.11.2019 07:21
Den delgeneralplan som ÖN skrev om på fredagen går planenligt vidare. På torsdagskvällen slog näringslivs- och infrastrukturnämnden fast att planen påskyndas och att man gör två planutkast. Beslutet är enligt förslaget.
Ordförande Ralf Sjödahl (SFP) säger att man också noterade skrivelsen och hamninsamlingen som hamnens grannar hade lämnat in inför mötet.
– Vi godkände att man i försnabbad takt börjar planeringen, vilket inte betyder särskilt mycket tekniskt sett på grund av de andra planerna. Men vi tyckte att det är viktigt med två alternativ, med ett där hamnen utvidgas och ett där bostadsområdet blir kvar. I praktiken satte vi i gång en utredning kring det, säger Sjödahl.

ANDRA LÄSER