Banan är för flack, vajern är för kort

Transportbanan med vilken det var tänkt att man skulle transportera båtar förbi bottendammen i Illby å i Sannäs har inte precis varit en framgång. Borgå vatten har inte sett till att banan fungerar och ålades i juni att betala vite. Nu har man kavlat upp ärmarna för att få banan i skick, en gång för alla.

FÖR KORT. Anders Rosengren säger att planerna på att bygga om transportbanan låter bra men han vill inte ta ut glädjen i förskott. – Jag vill inte vara negativ men om man inte lyckas installera en tillräckligt lång vajer är jag lite orolig för hur ombyggnaden ska gå. Det är ändå ett mycket större jobb.

Anders Rosengren spolar ut hela vajern från vinschen och går med fästkroken i handen nedför rampen. Då det ännu återstår flera meter till vattnet tar vajern slut.

ANDRA LÄSER