Välfärdsområdesval: Borgåborna röstade flitigast i förhandsröstningen

Välfärdsområdesvalets förhandsröstning har avslutats. Här kan du se hur många som redan har röstat i Östnyland.

Förhandsröstningen i välfärdsområdesvalet avslutades på i går. I östra Nylands välfärdsområde har totalt 27,6 procent av de röstberättigade röstat. Det är lite högre än motsvarande siffra för hela landet, 26,4 procent.
Flest röstade den sista dagen, på tisdagen, då 5,5 procent gick till valurnorna. Kvinnorna har genomgående röstat flitigare (30,3 procent) än männen (24,9).
När man tittar på valdeltagandet kommunvis sticker Borgå ut med 31,7 procent som har lämnat sin röst. I Mörskom har 24 procent röstat, i Sibbo, Lovisa och i Askola har 23,5 procent röstat, i Lappträsk 23,2 procent. Lägst var förhandsröstningen i Pukkila där 18,1 röstade.
Välfärdsområdets egentliga valdag är på söndag.