Nytt aktiebolag planerar Kokon idrottscentrum

Nya kommunala aktiebolag växer fram i Borgå. På måndagen valde stadsstyrelsen Kokon utvecklingsbolags styrelsemedlemmar, alla utomstående. På 18 månader ska de planera det nya idrottscentret. Ett annat aktiebolag, HPK-palvelut, inleder sin verksamhet i oktober.

Kokonområdet ska planeras för kommande investeringar i olika slag av idrotts- och friluftsanläggningar. 
Stina Jäderholmstina.jaderholm@ostnyland.fi
13.09.2022 14:19 UPPDATERAD 14.09.2022 08:40
Ett aktiebolag regleras av aktiebolagslagen och är en egen juridisk person. Kommunen, i det här fallet Borgå, har inte samma möjligheter att påverka verksamheten som till exempel i ett kommunalt affärsverk. Ett aktiebolag styrs av marknadsmässiga principer. 

ANDRA LÄSER