Nästa år landar på plussidan i Lovisa – nätt och jämnt

Efter två dåliga år uppger Lovisa stad att 2021 ser bättre ut; budgetförslaget för nästa år uppvisar ett överskott på 100 000 euro. Man sätter också stort hopp till bostadsmässan, och har optimistiska prognoser.

Lovisa stad verkar landa på ett litet plus nästa år, men coronapandemin kan sätta käppar i hjulet.

På torsdagen publicerade Lovisa stad budgetförslaget för nästa år, och med det ett resultat som efter ett par förlustbringande år verkar landa på plussidan. Enligt budgetförslaget blir 2021 ungefär 100 000 euro på rätt sida om strecket. Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom summerar läget med överraskad optimism, så att säga.

– Det är en avvärjningsseger. Det känns jättebra för mig att i ett läge som det här kunna komma med en balanserad budget, säger Oker-Blom till ÖN.

Stora investeringar

Resultatet påverkas av att samfundsskatterna och statsandelarna ökar 2021, medan kommunalskatten uppskattas bli som i budgeten för pågående år. Det totala beloppet för skatteintäkterna beräknas också att hållas jämnt med i år, det vill säga vid 62,6 miljoner euro. Budgetförslaget för 2021 och ekonomiplanen för 2021–2023 är beräknad enligt nuvarande kommunalskattesats på 20,25 procent.

I ekvationen finns också de sparåtgärder och permitteringar som staden tagit till, även om budgeten inte beaktar några uppsägningar (där det saknas beslut).

– Permitteringarna syns nästa år, med uppskattningsvis 750 000 euro. Det som gjorts konkret i år syns som en besparing på 300 000 euro i år. Det gör att budgeten är i balans, säger Oker-Blom.

Investeringarna år 2021 är på en ganska hög nivå, 14 miljoner euro. Investeringstakten kommer att lugna sig senast 2023. Utöver byggandet av infrastrukturen för Drottningstranden, bostadsmässområdet 2023, hör saneringen av Harjurinteen koulus gamla del till de största investeringarna nästa år.

Stadens lånestock kommer ännu nästa år att hållas ungefär på nuvarande nivå, med en ökning från 84,2 miljoner euro till 84,7 miljoner euro – vilket också innebär att lånestocken per invånare också förblir ganska oförändrad. Ökningen av lånestocken kommer att brytas under de närmaste åren.

Nya invånare

Budgeten noterar också det sjunkande invånarantalet – och att man räknar med en vändning. Vad gäller befolkningsutvecklingen har Lovisa ställt sitt hopp på 2023 då bostadsmässan ordnas. I befolkningsutvecklingen finns en intressant detalj: Stadens prognoser för invånarantalet skiljer sig markant från statistikcentralens beräkningar. Till exempel räknar statistikcentralen med 14 200 invånare år 2023, medan staden räknar med drygt 14 800. Oker-Blom nämner att det har att göra med vilka faktorer man tar i beaktande.

– Statistikcentralens prognos för kommunerna beaktar bara saker som nativitet och demografisk utveckling, alltså massdata. I vår prognos beaktar vi också saker som högre medellivslängd och inflyttning. Invånartappet har ju inte berott på utflyttning, det handlar om demografisk utveckling.

Utöver det har staden räknat med effekterna av näringslivspolitiska åtgärder eller större fenomen i samhället – översatt alltså till exempel bostadsmässan och effekterna av coronapandemin och att storstäder framstår som allt mindre lockande.

– Bostadsmässan är ett separat projekt som ökar på utbudet av bostäder.

Just i samband med bostadsmässan är man mycket optimistiska inom staden: Oker-Blom nämner att intresset har varit över förväntan och att man redan nu fått ett antal samtal om området. Informationskvällar för potentiella inflyttare har också varit framgångsrika. Anbudsprocessen börjar i mars.

– Om vi gav ut tomterna i takt med att folk ringer så skulle området vara slutsålt redan. Så vi är mycket positivt inställda.

Man noterar att budgeten för 2021 ger en optimistisk signal om den kommande riktningen för Lovisa stads ekonomi, men att konsekvenserna av coronavirusepidemin ändå är svåra att förutse. Klart i nuläget är att pandemin har orsakar kostnader på ungefär 3 miljoner euro inom grundtryggheten.

– Budgeten är realistisk och den är upprättad så att man iakttagit principen för försiktighet. Men coronaviruspandemin orsakar ännu nästa år osäkerhet, säger Oker-Blom.

Stadsstyrelsen behandlar budgeten för 2021 och ekonomiplanen för 2021–2023 på måndag och tisdag, den 25 och 26 oktober. Stadsfullmäktige fattar beslut den 16 december.

ANDRA LÄSER