Den gamla bokbussen har rullat länge nog!

Varför vill man dra in en av den sista service som finns kvar på lands- och glesbygden?

23.10.2018 05:50
Efter att ha läst stadsdirektör Jukka-Pekka Ujulas förslag till Borgås budget för 2019 samt investeringsplanen kan vi inte annat än vara förundrade. Att man igen föreslår att skjuta fram investeringen av en ny bokbuss med ett år, och att man nu vill investera i en handikapphiss till bussen trots att den ett år senare tas ur bruk känns alldeles absurt.
För ett år sedan var vi några som kämpade för bussen, först i nämnden och till slut i stadsfullmäktige, men förlorade. Då sades det att man först skall utreda behovet och sedan nästa år göra en investering. Det var då flera som påstod att behovet av en bokbuss inte längre finns.
På våren 2018 blev denna utredning klar, i utredningen framgår det klart och tydligt att bokbussen är det näst mest besökta biblioteket, efter huvudbiblioteket. Bokbussen är även kostnadseffektiv. I utredningen framgår också att man kunde utveckla bokbussens funktion ytterligare, att man kunde låna ut också annat, som exempelvis idrottsutrustning åt barn. Dessutom kunde man använda bokbussen som en samlingsplats för till exempel äldre människor ute på landsbygden.
Trots att man har facit på hand, trots att det helt klart finns ett behov och trots att vi vet att den nuvarande bussen knappt håller ihop och redan har över en halv miljon kilometer bakom sig tycks man inte vara färdig att ge med sig. Varför vill man dra in en av den sista service som finns kvar på lands- och glesbygden? Enligt lag bör alla invånare ha möjlighet till bibliotekstjänster, varför är man i Borgå inte färdig att göra detta på det sätt som enligt utredningen är det mest kostnadseffektiva?
Det ser ut som om kampen fortsätter, och vi vill inte ge efter i denna kamp. Borgå med omnejd behöver en ny bokbuss nu!

Elin Blomqvist-Valtonen

stadsstyrelse- och stadsfullmäktigeledamot (SFP)

Hanna Lönnfors

medlem i bildningsnämnden, stadsfullmäktigeledamot (SFP)

Borgå

ANDRA LÄSER