Ja till NG8 i sektionen – nästa gång prövas detaljplanen på måndag

Fyra motförslag, två omröstningar och en livlig diskussion. Markanvändningssektionen i Sibbo samlades på tisdagskvällen för att behandla ett enda brådskande ärende: den kontroversiella detaljplanen för Nickby gårds centrum NG8.

Den planerade bron för motorfordon över Ollbäcken väcker motstånd bland dem som vill att Nickby gårds centrum inte ska byggas ut.
Oskar Skogbergoskar.skogberg@ostnyland.fi
25.05.2023 12:52
Tiden går och sommarpausen närmar sig. På tisdag var tanken att markanvändningssektionen skulle komma till skott med behandlingen av detaljplaneförslaget för Nickby gårds centrum. Processen har pågått i flera år och då planens utkast manglats genom det kommunala maskineriet har byggandet minskat och rekreationsområdena förstorats. Inte ändå tillräckligt enligt kritikerna, som anser att planerna är för storskaliga och skulle utplåna ett unikt område.
När detaljplaneförslaget senast var till allmänt påseende i höstas fick kommunen in 17 utlåtanden och 119 anmärkningar. Antalet var så stort att markanvändningssektionen den 10 maj beslöt sig för att ta en timeout och bordlägga ärendet för att medlemmarna skulle ha tid att bekanta sig med allt material.
I tisdags samlades sektionen igen för att behandla detaljplanen och enligt ordförande Juhani Rantala (Saml) gjordes hela fyra motförslag. Tf. samhällsdirektör Lari Sirens ursprungliga förslag var att sektionen föreslår för kommunstyrelsen och vidare för fullmäktige att detaljplanen godkänns i sin nuvarande form.

    ANDRA LÄSER