Kommundirektörsvalet i Lappträsk: Här är de sju kandidaterna som kallas till intervju

Beredningsgruppen för kommundirektörsvalet i Lappträsk har nu valt ut sju kandidater som kallas till intervju. Totalt kom det in fjorton ansökningar.

Christoffer Hällfors, som tidigare varit kommunstyrelsens ordförande i Lappträsk, är en av kandidaterna som kallats till intervju.
Följande personer kallas till intervju:
Carl Joachim Flander, ekonomie magister, Helsingfors.
Timo Forsten, politices doktor, Björneborg.
Eija Grönholm, ekonomie magister och Master of Business Administration, Pyttis.
Christoffer Hällfors, politices magister, Sibbo.
Jarkko Sorvanto, justitie magister och politices kandidat, Ylöjärvi.
Kristiina Tikkala, magister i förvaltningsvetenskaper, byggnadsingenjör, Esbo.
Sofia Ulfstedt, politices magister, Åbo.

ANDRA LÄSER