Lovisa skrev under avtalet med Bostadsmässan – stadens risk kopplas till biljettförsäljningen

Lovisa stad har, efter förhandlingar ännu i sista stund, skrivit under samarbetsavtalet med Andelslaget Finlands Bostadsmässa. Avtalet beskrivs som bra för Lovisa, men med vissa parenteser.

Avtalet mellan Finlands Bostadmässa och Lovisa stad är nu undertecknat. Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom skrev under för stadens del.
Max Nybergmax.nyberg@ostnyland.fi
18.01.2023 16:21
Avtalsprocessen mellan Finlands Bostadsmässa och Lovisa stad färdigställdes på tisdagen (17.1) när stadsdirektör Jan D. Oker-Blom satte namnet på pappret.
Underskriften kommer efter en del frågetecken kring vad man egentligen kommer överens om, inte minst eftersom innehållet är affärshemligheter och därför sekretessbelagt.
Det man nu skrivit under är samarbetsavtalet, där parterna kommer överens om detaljerna och ansvarsfördelningen kring evenemanget – i praktiken en överenskommelse kring de ekonomiska ramarna som parterna måste förhålla sig till.

ANDRA LÄSER