Mauri Kunnas jyckar borde berätta Finlands historia också på svenska

Borgåbon Anders Nymark blev överförtjust i Mauri Kunnas senaste bilderbok, Koiramäen Suomen historia. Nu vill han se boken översatt till svenska.

VIKTIG BERÄTTELSE. Anders Nymark slår ett slag för Mauri Kunnas nyaste bok där Jyckebergaborna berättar Finlands historia. Som speciellt viktigt ser han att den tar upp den svenska tiden, och lobbar för att boken ska översättas till svenska.

– Det här är en viktig bok som absolut borde finnas också på svenska, säger Anders Nymark då han kommer in på redaktionen efter att ha inhandlat boken på finska.

Barnboksförfattaren Mauri Kunnas har också tidigare lyft fram historiska skeenden och historiskt viktiga personer i sina böcker. Bland annat har han skrivit om J. L. Runeberg och om vikingarna – ur djurperspektiv. I Kunnas värld är det bland annat Herr Getlund och hundarna i Jyckeberga som förklarar hur saker och ting ligger till på ett roligt sätt, via finurliga texter och bilder.

Den nyaste boken, som på svenska kunde heta Jyckebergarnas Finlands historia, berättar vår historia och speciellt viktigt tycker Nymark är att boken tar upp den svenska tiden.

– Det är otroligt att man i finska skolor inte längre läser om de sexhundra åren då Finland och Sverige var ett enda rike. Den här boken är viktig och nu tycker jag att de finlandssvenska fonderna ska dra sitt strå till stacken och se till att boken översätts till svenska.

Nymark hoppas att någon nappar på förslaget och ser till att det finns en svenskspråkig översättning av Koiramäen Suomen historia att inhandla, lämpligen till jul.