Borgåtjänstemän tog makten i egna händer

Utred först om det är mest ändamålsenligt att renovera och bygga till eller att bygga ett helt nytt daghem i Huktis. Så står det i budgeten, som godkänts av Borgåfullmäktige. Nu har ändå stadens ledningsgrupp, tjänstemännen, redan valt det billigaste och presenterar det som det enda alternativet.

Huktis daghem har över trettio år på nacken.

Huktis daghem ska bli större, med plats för sex barngrupper i stället för nuvarande fyra grupper.